BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2011 - 2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THPT LƯU NHÂN CHÚ

…………o0o…………

Số    /BC-ĐTN

 

Đại Từ, ngày 22 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC

 NĂM HỌC 2011 - 2012

                                   

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 04 tháng 5 năm 2012 của BCH huyện Đoàn Đại Từ về việc hướng dẫn tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2011 – 2012, BCH trường THPT Lưu Nhân Chú đánh giá kết quả hoạt động cụ thể như sau:

Năm học 2011 - 2012 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Đoàn: Năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2011), năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Đoàn trong trường học.

* CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

Tuổi trẻ học đường thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Quy mô của đoàn trường:

+ 31 chi đoàn (1 chi đoàn GV và 30 chi đoàn học sinh).

            + Tổng số đoàn viên:  895 (64 đoàn viên GV, 831 đoàn viên HS).

            + Tổng số thanh niên: 155

2/ Thuận lợi: Luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của CB-BGH và BTV huyện Đoàn Đại Từ, sự phối hợp tốt với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong trường. Số lượng các đồng chí ĐV thuộc CBGV đông, trẻ trực tiếp làm công tác chủ nhiệm thuận lợi trong việc chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động của đoàn. Đã tổ chức được nhiều hoạt động mới  được đông đảo ĐVTN trong trường hưởng ứng.

3/ Khó khăn: Nhà trường đang trong thời gian thi công và hoàn thiện nên CSVC còn gặp nhiều khó khăn, ĐVTN phải học 2 ca nên các hoạt động tập trung cho cả 3 khối còn chưa thực hiện tốt, bên cạnh đó một bộ phận GVCN là ĐV GV trẻ mới ra trường kinh nghiệm CN, hoạt động Đoàn còn hạn chế, một bộ phận ĐVTN nhà xa phải ở trọ dễ bị lôi kéo vào các TNXH.

II/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỤ THỂ NHƯ SAU:

1/ Công tác giáo dục của Đoàn:

1.1 Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người:

-  Tổ chức được 02 buổi tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác với sự tham gia của 150 ĐVTN, tổ chức được 01 hội thi về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức được 01 lớp học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 70 ĐVTN

- Tổ chức  được 12 buổi phát thanh chương trình “Khi tôi 18” trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường. Đặc biệt là trong buổi lễ bế giảng, Đoàn trường đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho ĐVTN khối 12.

- Tổ chức thành công lễ ra quân tháng thanh niên và năm ATGT 2012 do huyện đoàn tổ chức.

- Tổ chức thành công lễ mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tặng thưởng cho 07 tập thể và 12 cá nhân có thành tích cao trong hoạt động công tác Đoàn). Cũng trong buổi lễ này, BCH Đoàn trường đã tổ chức thi chung khảo “Tìm kiếm tài năng Lưu Nhân Chú” và ngày hội trò chơi dân gian với sự tham gia của 250 ĐVTN.

1.2 Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong học sinh.

- Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, ngành Giáo dục - Đào tạo tới toàn bộ ĐVTN được 10 buổi; tham mưu với BGH tổ chức các hội thi Olimpic các môn khoa học cho ĐVTN K12, K10, K11 ở 10 môn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh, GDCD, GDQPAN thu hút trên 300 ĐVTN tham dự chọn được trên 200 ĐVTN tham dự kì thi chọn học sinh giỏi do SGD Thái Nguyên tổ chức, kết quả  đạt 102 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, thành lập hội LHPNVN (20/10), ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập QĐNDVN, ngày truyền thống học sinh, sinh viên, ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh qua các hoạt động mít tinh, ngày đoàn viên, các ngoại khóa đầu tuần, lồng ghép vào giờ sinh hoạt lớp, đoàn, HĐGDNGLL-HN được 25 lượt với sự tham gia của tất cả ĐVTN trong toàn trường.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, nếp sống văn minh giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng đắn trong học sinh; định hướng giá trị, thẩm mỹ cho học sinh trước những xu hướng mới liên quan đến nhu cầu, sở thích của giới trẻ, đồng thời phê phán những hành vi lệch lạc, xu hướng thiếu tích cực về lối sống của một bộ phận ĐVTN học sinh qua các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt CĐ tổ chức được 15 lượt.

- Tổ chức được 05 buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, Bộ Luật liên quan trực tiếp đến học sinh như: Luật Giáo dục, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới... Đặc biệt tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong học tập, cuộc sống và tham gia giao thông bằng việc làm 3 khẩu hiệu lớn, tổ chức 01 buổi tuyên truyền, 01 cuộc thi về ATGT, cho đến nay chưa có một phản ánh nào của các cơ quan chức năng về vi phạm luật giao thông, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật của ĐVTN.

- Tổ chức được 01 buổi giáo dục về kỹ năng sống cho ĐVTN với sự tham gia phối hợp của tập đoàn Tâm Việt đã thu hút trên 1000 ĐVTN tham gia hưởng ứng.

2. Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong thanh niên trường học:

a) Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội:

Nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và kinh tế tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quán triệt sâu sắc trong đoàn viên thanh niên các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả trong tất cả các đối tượng ĐVTN phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo phương châm “Ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”.

        Tổ chức 04 hoạt động ngoại khóa, định hướng, khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; 04 cuộc thi Olympic các môn văn hoá và qua Internet, 04 câu lạc bộ học thuật trong học sinh hoạt động có hiệu quả với trên 1000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 01 hoạt động cho ĐVTN học sinh đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, giải pháp trong học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí, trong hoạt động Đoàn, Hội và nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh đã thu được 30 ý kiến đề xuất.

b) Xung kích thực hiện cải cách hành chính:

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của CBGV, ĐVTN trong cải cách hành chính. Khuyến khích ĐVTN ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập và công tác, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính và xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả.

Vận động ĐVTN xung kích, sáng tạo trong xây dựng nhà trường văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm nhận các công trình thanh niên, tham gia nghiên cứu khoa học. Tổ chức được 01 buổi tuyên truyền và tập huấn về CCHC cho đoàn viên trong CĐ CBGV. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng  05 cá nhân là cán bộ, giáo viên trẻ có sáng kiến trong ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý điểm. Phát huy vai trò của học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ trong việc tham gia giám sát, phản biện các chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh.

 c) Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội:

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên nhằm nâng cao lòng yêu nước, yêu độc lập tự do và CNXH, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống mọi âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của kẻ thù; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng việc trao 8 xuất quà cho ĐVTN thuộc đối tượng gia đình chính sách với tổng số tiền là 1.600.000đ.

Tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: Thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự của trường và địa bàn dân cư; tuyên truyền được 02 lượt về giữ gìn trật tự ATGT, nâng cao nhận thức cho học sinh về các nội dung: không mua bán, không tàng trữ, không sử dụng các chất ma tuý, không mắc vào các tệ nạn xã hội; phòng, chống các loại tội phạm mới; củng cố, nâng cao chất lượng các đội thanh niên xung kích, cờ đỏ trong nhà trường, phát triển mạnh các câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội.

d) Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

Chú trọng công tác tuyên truyền, phát động, mở rộng nội dung và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, nhất là trong “Tháng thanh niên”. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ tập trung vào việc mới, việc khó, bảo vệ môi trường.

Tổ chức 30 hoạt động tình nguyện gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp, duy trì các “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả chương trình Tiếp sức tới trường trong thanh niên trường học, với nội dung chống lưu ban, bỏ học, hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn đến lớp bằng việc cho mượn 33 bộ SGK cũ, vận động được 6 ĐVTN bỏ học quay trở lại lớp. Tổ chức quyên góp xây dựng nhà nhân ái cho cựu thanh niên xung phong của huyện Đại Từ với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng.

e) Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế:

Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, giúp cho ĐVTN hiểu biết, tự trang bị kiến thức cần thiết và chủ động tham gia hội nhập quốc tế.

Tham gia chuẩn bị cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh hội nhập. Chủ động vận động và tổ chức cho thanh niên học tập lý luận chính trị, hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, kỹ năng giao lưu, hoạt động quốc tế, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản lĩnh văn hoá, giúp thanh niên chủ động, tự tin trong hội nhập và giao lưu quốc tế. Tổ chức được 01 buổi Tuyên truyền đối ngoại, tập huấn kiến thức hội nhập quốc tế với sự tham gia của hơn 1000 ĐVTN.

3/ Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

3.1/ Tổ chức 05 diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức 01 cuộc thi soạn giáo án Graph (chọn được 15 giáo án đạt giải), 01 cuộc thi soạn bài giảng E-Learning. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ học thuật, thi Olympic các môn học, kiến thức chuyên ngành, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 11 đ/c ĐVGV đạt. Tổ chức được 02 hội thi nâng cao tay nghề cho ĐVGV với sự tham gia của 70 lượt ĐVTN.

3.2/ Tổ chức 01 buổi tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ mới; khuyến khích các hình thức học sinh tự giúp nhau học tốt; vận động, hỗ trợ học sinh bỏ học tiếp tục đến trường. Tổ chức được 05 hoạt động định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học, trường thi cho hơn 300 ĐVTN khối 12.

3.3/ Duy trì và phát triển các loại quỹ khuyến học, tuyên dương, khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn đã tuyên dương 26 lượt tập thể và 45 cá nhân.

3.4/ Phát huy vai trò của đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức 03 cuộc thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ cấp trường với sự hưởng ứng tham gia của 150 ĐVTN, duy trì câu lạc bộ quà tặng âm nhạc, tổ chức 4 giải thể thao cơ sở với các môn đá cầu, điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, tuyển chọn được 30 VĐV đi tham dự cấp tỉnh và đạt giải ba Tỉnh các môn Bóng rổ nữ, bóng chuyền nữ, đá cầu nữ, 01 giải nhất, 01 giải nhì môn điền kinh tại HKPĐ tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức 02 diễn đàn trao đổi về văn hoá ứng xử, giao tiếp, về sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu; định hướng về thẩm mỹ, thưởng thức các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, phim ảnh; tổ chức các cuộc thi thanh niên thanh lịch, nét đẹp học đường… Tổ chức được 01 buổi giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN với sự phối hợp của tập đoàn Tâm Việt.

4/ Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

4.1/ Chỉ đạo tổ chức được 20 buổi sinh hoạt CĐ với nội dung và phương thức sinh hoạt phù hợp với từng chi đoàn, gắn với chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên; phát triển mạnh các hình thức sinh hoạt theo đội, nhóm, câu lạc bộ sở thích trong học sinh; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, mô hình “Chi đoàn chủ động công tác”. Tổ chức có hiệu quả “Ngày đoàn viên” đồng loạt vào ngày 1/2/2011 và 19/5/2011 ở các Chi đoàn.

4.2/ Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp chi Đoàn tổ chức được 01 lớp tập huấn cho 95 đ/c là Bí thư, PBT, UVBCH các CĐ, tiếp tục tham mưu việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trong trường học.

4.3/ Triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 05 tiêu chí và 10 hành động phù hợp với từng đối tượng đoàn viên học sinh, trong đó đảm bảo người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; tăng cường công tác phát triển đoàn viên mới đảm bảo đúng quy định và chất lượng, phát triển lớp đoàn viên nhân kỷ niệm ngày HSSV cho 60 TN ưu tú, kết nạp đợt 2 nhân kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 63 TN ưu tú; kết nạp đợt 3 nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 42 TN ưu tú. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương đoàn viên tiêu biểu các lĩnh vực trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường các hoạt động tập hợp, đoàn kết đã tuyên truyền được 23 lượt với 360 ĐVTN tiêu biểu được tuyên dương trong giờ sinh hoạt đầu tuần.

4.4/ Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú trọng các giải pháp bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trẻ trong CĐCBGV, đã kết nạp được 03 ĐV ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu 05 ĐV ưu tú cho Chi bộ xem xét cử đi học lớp đối tượng Đảng.

5. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp:

Luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của CB-BGH và BTV huyện Đoàn Đại Từ, cũng như Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, sự phối hợp tốt với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong trường. Số lượng các đồng chí ĐV thuộc CBGV đông, trẻ trực tiếp làm công tác chủ nhiệm thuận lợi trong việc chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các hoạt động của đoàn. BCH Đoàn trường luôn bám sát, chỉ đạo sát sao các hoạt động của từng chi đoàn, cố đánh giá, trao đổi và rút kinh nghiệm.

            - Công tác chỉ đạo triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn tới ĐVTN đầy đủ có tính sáng tạo.

            - BCH đoàn trường làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, cụ thể: Kết hợp với BCH Công đoàn nhà trường tổ chức tặng quà cho 03 em học sinh của 3 khối có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán với số tiền 1.500.000đ, phối hợp với hội Khuyến học, hội CMHS nhà trường tặng trên 250 xuất quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán 2012.

- Nét mới trong công tác Đoàn thể hiện trong công tác giáo dục, kiểm tra, đánh giá của Đoàn, cụ thể là trong hoạt động 15 phút đầu giờ hàng ngày, việc theo dõi được giao trực tiếp cho bí thư các chi đoàn để đánh giá một cách chính xác và công bằng, các nội dung đọc 15 phút đầu giờ được BCH đoàn trường lựa chọn để phù hợp với lứa tuổi học sinh. Sân khấu hóa công tác tuyên truyền ATGT bằng hoạt động diễn kịch, thi viết bài được lồng ghép vào nội dung của chương trình hoạt động NGLL.

- Đoàn trường đã làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ - BGH, Công đoàn, Hội Cha mẹ học sinh, Hội khuyến học trong các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống, tuyên truyền pháp luật, thăm quan học tập kinh nghiệm, tổ chức các cuộc thi thể thao- văn nghệ... và công tác định hướng nghề nghiệp...

6/ Hạn chế - tồn tại:

            - Nhà trường còn phải học 2 ca nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động tập thể, một bộ phận ĐVTN nhà xa phải ở trọ dễ bị lôi kéo vào các TNXH.

   - Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động còn chậm, việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh nên đôi khi chưa kịp thời.

            - Một số bộ phận ĐVTN còn chưa tích cực, hăng hái khi tham gia các hoạt động của Đoàn trường cũng như của chi đoàn.

III/ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1/ Với Cấp ủy, BGH nhà trường:

           - Luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện, ủng hộ về mọi mặt để cho BCH Đoàn trường tổ chức các hoạt động cho ĐVTN.

2/ Đối với thường trực Huyện Đoàn:

- Tổ chức nhiều hơn nữa sân chơi về trí tuệ, thể dục- thể thao, văn nghệ cho ĐVTN.

- Vận động các Doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có nhiều công tác hoạt động hỗ trợ ĐVTN học tốt.

- Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động tại cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN đồng thời khen thưởng kịp thời những ĐVTN có thành tích, tăng số chỉ tiêu khen thưởng cho đoàn cơ sở.

3/ Đối với Tỉnh Đoàn, Trung ương đoàn:

               - Duy trì hoạt động “Ngày hội tư vấn tuyển sinh” hàng năm để cho ĐVTN khối 12 có thể tiếp cận những thông tin cần thiết về tuyển sinh.

               - Tham mưu để có nhiều xuất học bổng cho đối tượng ĐVTN thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, diện gia đình chính sách.

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2012 – 2013:

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, phát huy truyền thống tốt đẹp của đoàn viên thanh niên, xứng đang là lực lượng xung kích, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, khắc phục những tồn tại của năm học 2011 – 2012, BCH Đoàn trường THPT Lưu Nhân Chú đề ra phương hướng hoạt động như sau:

1/ Bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm học 2012 - 2013 của Đoàn khối trường học và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành và chương trình công tác năm học 2012 – 2013.

2/ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong ĐVTN. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của ĐVTN. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3/ Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, học tập nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

4/ Tiếp tục thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Vận động đảng viên trong tổ chức đoàn phát huy tính tiên phong, gương mẫu hơn nữa, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp ý phê bình đảng viên theo yêu cầu của cấp uỷ. Chú trọng công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét kết nạp.

5/ Các hoạt động công tác Đoàn và PTTN của BCH đoàn trường năm học 2012 – 2013:

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày tết thiếu nhi cho các cháu là con em CBCNV trong cơ quan; Tổ chức vui Tết trung thu cho các cháu.

- Phối hợp tổ chức tốt chương trình thắp nến tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và tặng quà cho học sinh diện gia đình chính sách.

- Tham dự ĐHĐB huyện đoàn Đại Từ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Tổ chức hoạt động vệ sinh khuôn viên nhà trường chuẩn dị cho năm học mới.

- Tham gia hội thi “Tìm hiểu luật ATGT”.

- Hướng dẫn, tổ chức ĐH các chi đoàn.

- Tham gia, hưởng ứng đợt ra quân tuyên truyền ngày phòng chống ma tuý (01/12/2010).

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chào mừng 82 thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh và tháng TN 2013.

- Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các đoàn bạn trên địa bàn.

- Tổ chức các chương trình, các hội thi VN – TDTT trong ĐVTN học sinh.

- Tổ chức học và kết nạp Đoàn viên năm học 2012 - 2013.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm học 2011 - 2012, phương hướng hoạt động công tác Đoàn và PTTN năm học 2012 - 2013 của BCH đoàn trường THPT Lưu Nhân Chú./.

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Bí thư

 

 

 

Vương Lâm

 

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

Nguyễn Trung Kiên

 

 

Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :