Sinh hoạt chuyên môn Trường Tiểu học Tân Hương

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN - TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG

 

      Nâng cao chất lượng chuyên môn là việc mà nhà trường luôn quan tâm hàng đầu; Làm sao để các bài giảng đảm bảo được mục tiêu, để học sinh nắm bắt kiến thức tự nhiên, nhớ được lâu và áp dụng được điều đã học vào thực tiễn. Đó là điều mà Hội đồng Sư phạm Nhà Trường luôn đặt ra. Các buổi thao giảng đã được nhà trường tổ chức thường xuyên. Nhằm tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường.

     Theo kế hoạch triển khai của nhà trường và chuyên môn, ngày 17 tháng 2 năm 2011, các tổ chuyên môn của nhà trường đã triển khai thao giảng các môn học. Tổ 1,2,3 tiết Chính tả do cô Ngô Thị Kim Bình dạy, tiết Toán do cô Nguyễn Thị Phương Thảo dạy. Tổ 4,5 tiết Thể dục do cô Dương Thanh Thuỷ dạy, tiết Toán do cô Nguyễn Thị Bắc dạy.

     Qua bốn tiết dạy, giáo viên đã thể hiện được việc chủ động đổi mới phương pháp dạy và học.

      Sau rút kinh nghiệm giờ dạy các tổ chuyên môn đã thống nhất được những ưu điểm cần phát huy nhân rộng để giáo viên học tập, những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

      Đây là hoạt động chuyên môn thường xuyên của Trường Tiểu học Tân Hương, thông qua hoạt động này mà phong trào thi đua dạy học của nhà trường ngày một cao hơn, là điều kiện tốt để tất cả giáo viên trong trường được trao đổi, học hỏi thêm về chuyên môn, phương pháp giảng dạy các môn học ở tiểu học và cũng là môi trường, điều kiện để mỗi cá nhân giáo viên tự khẳng định năng lực giảng dạy của mình trong tập thể Sư phạm Nhà trường.  

Cô giáo Ngô Thị Kim Bình cùng các em HS lớp 2C trong giờ học Chính tả.

 

 
Các đ/c GV tổ khối 1,2,3 dự giờ học Chính tả.
Cô giáo Nguyễn Thị Bắc và các em HS lớp 4C trong giờ học ToánCô giáo Dương Thị Thủy và các em HS lớp 5C trong giờ học Thể dục.

Địa chỉ : Xã Tân Hương - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :