TUYÊN TRUYỀN ATGT TRONG DỊP TẾT GIÁP NGỌ 2014

Thực hiện Kế hoạch số 466/CV-UBATGTQG ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT tết Dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014;

Công văn số: 136/BATGT- VP ngày 10/12/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014;

Công văn số: 9217/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/12/2013 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014;

Công văn số 1359/SGD&ĐT-PC&CTHSSV ngày 30/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014;

      Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014 của trường TH Thành Công II.

        Liên đội Trường TH Thành Công 2 tiến hành công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014 ở tất cả các điểm trường với những nội dung trong kế hoạch chỉ đạo của nhà trường.

Dưới đây là hình ảnh tuyên truyền ở khu trung tâm:


Thầy TPT Đội đang tuyên truyền ATGT trong dịp tết Giáp ngọ.Ảnh và bài: Phan Thanh Luyện
Địa chỉ : Xã Thành Công - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.864223