Địa chỉ : Xã Vạn Phái - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.864 302