KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2012-2013, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên liên kết đào tạo với các trường Đại học tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH sau:

 1. Lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán:

 - Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán. Các ngành Trung cấp khác cùng khối ngành phải học bổ túc thêm một số học phần trước khi tuyển sinh..

- Môn thi tuyển: Toán, Tiếng Anh và Nguyên lý kế toán. 

- Thời gian đào tạo: 35 tháng

- Hình thức học: Ngoài giờ hành chính (Các buổi tối hoặc các ngày cuối tuần)

2. Lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Thư viện và Thiết bị trường học:

- Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Khoa học thư viện hoặc Thiết bị trường học.

 - Môn thi tuyển: Toán học, Văn học và Chuyên ngành. 

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Hình thức học: Thứ  7 + chủ nhật hàng tuần.

  3. Các lớp Đại học sư phạm ngành Âm nhạc và ngành Mỹ thuật:

 - Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp THSP, THCN, CĐSP cùng nhóm ngành  Âm nhạc và Mỹ thuật.

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Hình thức học: Thứ  7 + chủ nhật hàng tuần và trong hè

    4. Lớp Đại học sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học:

- Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp THSP, CĐSP ngành Giáo dục Tiểu học.

- Môn thi tuyển: Toán, Văn và Tâm lý-giáo dục.

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Hình thức học: Thứ  7 + chủ nhật hàng tuần và trong hè

5. Các lớp Đại học sư phạm ngành Giáo dục Mầm non:

  * Lớp 1: Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:

- Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung học sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục Mầm non

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Hình thức học: Thứ  7 + chủ nhật hàng tuần và trong hè

- Môn thi tuyển sinh: Toán, Văn và Tâm lý giáo dục.

* Lớp 2:

- Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, THCN các ngành khác trở lên ...

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Hình thức học: Thứ  7 + chủ nhật hàng tuần và trong hè

- Môn thi tuyển sinh: Toán, Văn và Tiếng Anh.

6. Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học các ngành: Toán - Tin, Văn - Sử,  Sinh-Địa  và Tiếng Anh.

- Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm cùng nhóm ngành.

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Hình thức học:  Thứ  7 + chủ nhật hàng tuần và trong hè

7. Lớp Đại học Báo chí:

- Đối tượng: Người dự thi tuyển phải có một trong các văn bằng THPT,THBT, Trung học Nghề, THCN, Cao đẳng. (Diện miễn thi tuyển: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học).

- Môn thi: Ngữ văn, Lịch sử,  Địa lí theo chương trình Trung học phổ thông.

- Hình thức học: Học cuối tuần  

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

8. Lớp Đại học ngành Công tác xã hội:

- Đối tượng: Đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học bổ túc, trung học nghề, trung học chuyên nghiệp.

- Hình thức học: Tối thứ  6, ngày thứ  7 và chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần.

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Môn thi tuyển: Văn học, Lịch sử  và  Địa lý.

9. Các lớp ĐH ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế:

- Đối tượng: Đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học bổ túc, trung học nghề, trung học chuyên nghiệp.

- Hình thức học: Tối thứ  6, ngày thứ 7 và chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần.

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Môn thi tuyển: Toán, Lý, Hoá.

10. Lớp Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

- Đối tượng:  Đã tốt nghiệp  phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, trung học bổ túc, trung học nghề.

- Hình thức học: 1 năm  2 kỳ, mỗi kỳ 2 tháng    -  Thời gian đào tạo: 5,5 năm

- Môn thi tuyển: Toán, Lý, Hoá.

11. Lớp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Kế toán:

- Đối tượng:  Những người đã tốt nghiệp Đại học.

+ Tuyển thẳng (không phải qua thi tuyển): Đối với những người đã có bằng Đại học chính quy trong cùng nhóm ngành, các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành KHTN, kỹ thuật, công nghệ.

+ Phải qua thi tuyển: Đối với những người có đủ điều kiện tuyển sinh nhưng không thuộc diện tuyển thẳng như quy định trên.

- Hình thức học:  Ngoài giờ hành chính

- Thời gian đào tạo:  2 năm

- Môn thi tuyển: Toán cao cấp và Tiếng Anh

12. Lớp Đại học văn bằng 2 chuyên ngành Luật Kinh tế:

- Đối tượng:  Những người đã tốt nghiệp Đại học.

 - Hình thức học:  Tối thứ  6, ngày thứ 7 và chủ nhật   - Thời gian đào tạo: 2 năm

- Môn thi tuyển: Kinh tế chính trị và Tiếng Anh.

13. Lớp Cao đẳng Quản trị văn phòng:

 - Đối tượng: đã tốt nghiệp THPT, THBT trở lên …

- Hình thức học: Tối thứ 6 ngày thứ 7, chủ nhật - Thời gian đào tạo: 3 năm

- Môn thi tuyển: Văn, Sử, Địa.

* Địa điểm học: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên

* Thời gian ôn tập và thi tuyển sinh các lớp trên: Tháng 10/2012

* Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: từ ngày 01/7 đến ngày 30/9/2012.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phòng Tuyển sinh – Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 0280.3656.630 - 0982.004.599 - 0280.3858798.

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3652.847