CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

  1. Khai  mạc( chào cờ, Quốc tế ca, quốc ca)
  2. Đọc đơn xin vào Đảng
  3. Người giới thiệu đọc lời bảo đảm
  4. Thay mặt Đoàn TN( công đoàn) đọc lời bảo đảm
  5. Bí thư chi bộ đọc Quyết định( Chi bộ đứng dậy)
  6. Đảng viên tuyên thệ( Chi bộ đứng dậy)
  7. Bí thư giao nhiệm vụ
  8. Đại biểu phát biểu
  9. Bế mạc( chào cờ, Quốc tế ca, quốc ca)

 

Địa chỉ : Xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.863543