Wednesday, 21/04/2021 - 03:00|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Thịnh
Họ và tên Nguyễn Đức Thịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Email thinhnd.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách