Monday, 10/08/2020 - 15:29|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Việt Đức
Giám Đốc Phạm Việt Đức
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Email phamvietduc.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách