Friday, 12/08/2022 - 04:00|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Việt Đức
Giám Đốc Phạm Việt Đức
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Điện thoại 02083855743
Email phamvietduc.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách