Wednesday, 21/04/2021 - 03:04|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Việt Đức
Họ và tên Phạm Việt Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giám Đốc
Học hàm, học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Email phamvietduc.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách