Thứ sáu, 22/10/2021 - 06:19|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Hưng
Họ và tên Nguyễn Ngọc Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0912580749
Email nguyenngochung.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách