Friday, 12/08/2022 - 04:16|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Khiêm
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Khiêm
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914601661
Email khiemnv.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách