Saturday, 27/02/2021 - 08:01|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Bùi Thái An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   hailm.so@thainguyen.edu.vn
 • Nhâm Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ