Sunday, 26/09/2021 - 13:31|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Hoàng Việt Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Văn Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914601661
  • Email:
   khiemnv.so@thainguyen.edu.vn
 • Mã Kiều Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912737909
  • Email:
   nhimk.so@thainguyen.edu.vn
 • Bùi Thái An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Lê Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   hailm.so@thainguyen.edu.vn
 • Nhâm Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ