Friday, 12/08/2022 - 04:28|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Thái
Cán bộ Nguyễn Thị Hồng Thái
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915908885
Email thainth.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách