Tuesday, 26/01/2021 - 22:20|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Mỹ Quang
Trưởng phòng Trần Thị Mỹ Quang
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách