Friday, 12/08/2022 - 03:51|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Bách
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Bách
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0838855888
Email bachnx.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách