Tuesday, 26/01/2021 - 23:23|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Đinh Quang Huy
Chuyên viên Đinh Quang Huy
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0983068276
Email huydq.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách