Thursday, 21/01/2021 - 03:05|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thúy Hồng
Phó trưởng phòng Phạm Thị Thúy Hồng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0386416989
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách