Sunday, 20/09/2020 - 12:32|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lý Tiến Hải
Chuyên viên Lý Tiến Hải
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Địa chỉ TP. Thái Nguyên
Điện thoại 0973870888
Email hailt.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách tham mưu công tác CNTT, KĐCLGD