Friday, 22/10/2021 - 08:19|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Lý Tiến Hải
Họ và tên Lý Tiến Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Địa chỉ TP. Thái Nguyên
Điện thoại 0973870888
Email hailt.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách tham mưu công tác CNTT, KĐCLGD