Tuesday, 26/01/2021 - 22:23|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Hoàng
Phó trưởng phòng Nguyễn Quang Hoàng
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0912804803
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách