Thứ tư, 21/04/2021 - 03:50|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Đào Xuân Tân
Họ và tên Đào Xuân Tân
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0912067000
Email daoxuantan.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách