Tuesday, 26/01/2021 - 21:29|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Kiên
Thanh tra viên Nguyễn Văn Kiên
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách