Tuesday, 26/01/2021 - 22:50|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Khánh
Cán bộ Nguyễn Quốc Khánh
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0985118804
Email nqkhanhtn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách