Tuesday, 26/01/2021 - 21:55|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Hữu Mạnh
Phó chánh văn phòng Phạm Hữu Mạnh
Giới tính Nam
Điện thoại 0912004943
Email Phamhuumanh.s@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách