Tuesday, 26/01/2021 - 21:08|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Mai Loan
Phó chánh văn phòng Trần Thị Mai Loan
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0912789401
Email loantm.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách