DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

1. Lãnh đạo Sở.

STTHọ và tênChức vụEmail công vụ
1Phạm Việt ĐứcGiám đốcducpv.sogd@thainguyen.gov.vn
2Nguyễn Văn HưngPhó Giám đốchungnv.sogd@thainguyen.gov.vn
3Nguyễn Đức ThịnhPhó Giám đốcthinhnd.sogd@thainguyen.gov.vn
4Đào Xuân TânPhó Giám đốctandx.sogd@thainguyen.gov.vn

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

STTHọ và tênChức vụEmail công vụ
1Phạm Mạnh ThủyTrưởng phòngthuypm.sogd@thainguyen.gov.vn
2Nguyễn Quang HoàngPhó Trưởng phònghoangnq.sogd@thainguyen.gov.vn
3Phạm Hữu MạnhPhó Trưởng phòngmanhph.sogd@thainguyen.gov.vn
4Triệu Đình HuyChuyên viênhuytd.sogd@thainguyen.gov.vn
5Nông Thị HiênChuyên viênhiennt.sogd@thainguyen.gov.vn
STTHọ và tênChức vụEmail công vụ
6Nông Hồng Khiêm      Chuyên viên          khiemnh.sogd@thainguyen.gov.vn
7Lê Đình NgọcCán bộngovld.sogd@thainguyen.gov.vn
3. Phòng Kế hoạch - Tài Chính