Tuesday, 28/01/2020 - 08:34|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu phong trào đổi mới sáng tạo, ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học

Đây là đánh giá của Cục Công nghệ thông tin - BỘ GDĐT và Ban tổ chức Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 (Education Exchange – gọi tắt là E2 Việt Nam) trên cơ sở kết quả tham dự Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền ...
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng ngành giáo dục nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019

Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), sáng 20-11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học tỉnh.
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số"

Trong chương trình hợp tác về lĩnh vực ứng dụng CNTT và Truyền thông giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với các Tổ chức, chương trình Phi Chính phủ về lĩnh vực giáo dục, ngày 15/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên đã phối hợp với ...
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Hội nghị, Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp trong triển khai, thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ

Ngày 13/11/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị, Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp trong triển khai, thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ...