Sunday, 15/12/2019 - 03:43|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/cai-cach-hanh-chinh" title="Cải cách hành chính" rel="dofollow">Cải cách hành chính</a>

Tập huấn quy trình xử lý hồ sơ phát sinh thủ tục hành chính trên hệ thống một cử điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp vớ VNPT Thái Nguyên tổ chức buổi tập huấn quy trình xử lý hồ sơ phát sinh thủ tục hành chính trên hệ thống một cử điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan Van phòng ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/cai-cach-hanh-chinh" title="Cải cách hành chính" rel="dofollow">Cải cách hành chính</a>

Ký kết biên bản xác nhận thống nhất các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích giữa Sở GDĐT với Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện nội dung Công văn số 540/UBND-TH ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Ngày 17/4/2017, Sở GDĐT và Bưu điện tỉnh đã ký kết kết biên ...