Tuesday, 28/01/2020 - 08:03|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/cai-cach-hanh-chinh/thu-tu-c-ha-nh-chi-nh" title="Thủ tục hành chính" rel="dofollow">Thủ tục hành chính</a>

Tập huấn quy trình xử lý hồ sơ phát sinh thủ tục hành chính trên hệ thống một cử điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp vớ VNPT Thái Nguyên tổ chức buổi tập huấn quy trình xử lý hồ sơ phát sinh thủ tục hành chính trên hệ thống một cử điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan Van phòng ...