Tuesday, 06/12/2022 - 05:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Trường THPT Nguyễn Huệ tham gia cuộc thi viết "Tôi chọn nghề"

Trường THPT Nguyễn Huệ tham gia cuộc thi viết "Tôi chọn nghề"

Ngày đăng: (06/03/2020)   Lượt xem: 1689
Thực hiện theo công văn số 1741/UBND-LĐTBXH ngày 03/12/2019 của UBND huyên Đại Từ về việc triển khai cuộc thi viết “Tôi chọn nghề”; Với mục đích CBGV và HS nhà trường luôn sẵn sang tham gia có hiệu ...