Saturday, 29/01/2022 - 07:43|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/khuyen-hoc" title="Bản tin chuyển đổi số" rel="dofollow">Bản tin chuyển đổi số</a>

Phát lại livestream: THẢO LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI

Trong ngày 02/10/2021, chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số do UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tiếp tục với nhiều thảo luận quan trọng. Bản tin chuyển đổi số của Sở GDĐT Thái Nguyên xin ...