Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/10/ 2021, tỉnh Thái Nguyên đã phát động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong cộng đồng doanh nghiệp...