Monday, 26/09/2022 - 07:45|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày 28/9/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022

Hội nghị diễn ra gồm hơn 60 điểm cầu tại các Phòng GD&ĐT, trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, với sự tham dự của gần 1.000 cán bộ quản lí, đại diện giáo viên từ các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì Hội nghị, chỉ đạo các đơn vị, nhà trường sẽ phân tích, thảo luận, nhằm đi tới thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức vừa khoa học, vừa phù hợp với đối tượng, vùng miền khác nhau, thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử nhằm tạo chuyển biến căn bản trong các nhà trường. 

Tại Hội nghị Sở GDĐT đã định hướng nội dung, phương pháp giáo dục hướng tới Mục tiêu của chương trình là triển khai đồng bộ, tích cực và quyết liệt các giải pháp để kết thúc năm học 2021 - 2022 hình thành cơ bản 4 phẩm chất tiêu biểu “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” trong học sinh của các nhà trường, làm tiền đề cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về đạo đức, lối sống, về văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn tỉnh.

Sở GDĐT đã xác định nhóm 10 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nét đẹp văn hóa trường học, trong đó nổi bật như: Nâng cao hiệu quả triển khai công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học; Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Triển khai hoạt động tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh…

Để triển khai giáo dục phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” cho học sinh, ngành giáo dục Thái Nguyên yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng trường học, trong đó mỗi tháng một chủ đề, mỗi tuần một nội dung. Ngành cũng sẽ lựa chọn biểu dương khen thưởng những nhà trường có mô hình cách làm hay, những tấm gương học sinh tiêu biểu. Cụ thể:

A.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa, năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

- Triển khai sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Xây dựng tủ sách Bác Hồ; Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới  gv, hs để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên giáo viên có một phần việc cụ thể trong công tác.

- Giao cho Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên sưu tầm các câu chuyện hay ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử, lập kế hoạch tổ chức đọc chuyện, kể chuyện hằng tuần đối với học sinh.

2. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021)

- Tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục phẩm chất Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm để triển khai nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Trong tháng 9, 10, 11/2021 tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hoàn thành các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, trang phục, tác phong của CB, GV, NV thống nhất thực hiện.

- Hoàn thiện QTƯX của học sinh/ xây dựng thông điệp nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và gắn các nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử vào các trong các hoạt động đó.

3. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của học sinh, sinh viên

- Tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HS/ hoạt động hằng tháng …

- XD kế hoạch phối hợp với CA địa phương, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến GV, HS; ví dụ: BLHĐ, hiện tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội (bám sát Quy chế số 606/QCPH-CAT-SGDĐT-ĐHTN để XD KH phối hợp); có biện pháp quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với CB, GV, HS trên môi trường mạng.

4. Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường

- Tập trung xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong trường học, cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện (Bộ Quy tắc ứng xử theo TT 06- BGDĐT)

+ Quy định về chào hỏi lễ phép; về cử chỉ văn hóa; về ứng xử với bạn bè, thầy cô; tiếp cận và đăng tải thông tin trên trang mạng Facebook, zalo,..

+ Quy định rõ những việc không được làm, những việc nên làm

Ví dụ: Đọc một tin có nội dung xấu trên mạng không chia sẻ và có quan điểm của bản thân nhìn nhận vấn đề vầ đưa ra thái độ tự ứng xử; đọc một thông tin hay, bổ ích cho học tập, rèn luyện trong cuộc sống thì chia sẻ cho bạn bè, lan tỏa…

- Tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp:  Cuộc thi VHƯX, tiểu phẩm, đọc chuyện, kể chuyện trong các giờ SH lớp, sinh hoạt đầu tuần….

- Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm sử dụng hiệu quả giờ sinh hoạt hằng tuần có nội dung giáo dục đạo đức cho hs bằng các hình thức như thảo luận theo chủ đề,…

5. Nâng cao hiệu quả, hình thức, biện pháp triển khai công tác phối hợp nhà trường gia đình và xã hội.

Đặc biệt quan tâm công tác phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS/ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề giữa nhà trường với phụ huynh về phương pháp giáo dục HS/ trong tháng 10, 11/2021(mỗi trường XD và tổ chức một chuyên đề, hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến)

- Các phòng GDĐT tham mưu UBND cấp huyện xây dựng thiết chế giáo dục giữa nhà trường, gia đình và XH, theo hướng cụ thể hóa trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể liên quan trong từng nội dung phù hợp.

+ Ngành Văn hóa, thông tin truyền thông

+ Hội phụ nữ

+ Đoàn thành niên

+ Công an

+ Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức

+ …

6. Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học

- Kiện toàn tổ tư vấn tâm lý HS, rà soát cán bộ , gv đã được bồi dưỡng chứng chỉ và năng lực thực tiễn của cán bộ gv làm công tác tư vấn tâm lý.

- Xây dựng kế hoạch triển khai tài liệu Tâm lý học đường cho học sinh ( từ lớp 1 đến lớp 12)

- Thực hiện chế độ chính sách cho gv làm công tác tư vấn tâm lý theo TT 31- BGDĐT.

7. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường

- Quan tâm xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

- Xây dựng mối quan hệ Thầy-Trò; Trò –Trò; Thầy –Thầy cởi mở, thân thiện và bình đẳng;

- Xây dựng phướng án ứng phó phòng chống và xử lý BLHĐ

8. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

- Kiện toàn ban (bộ phận) phổ biến GDPL, do đ/c LĐ nhà trường làm Trưởng ban;

- Xây dựng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong năm học (có nội dung cụ thể và phân công cán bộ thực hiện)

Trong điều kiện dịch bệnh hạn chế tập trung, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho bộ phận PBGDPL trường học biên tập tài liệu theo hướng trích dẫn những nội dung cơ bản liên quan đến người học để phổ biến GDPL bằng nhiều hình thức và thường xuyên.

9. Bảo đảm các chính sách cho học sinh

Thực hiện chính sách sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ;

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

10. Triển khai hoạt động tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh

Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành GD, năm 2021 thiết thực hiện quả tránh hình thức; Tranh thủ sự hỗ trợ của các trường Đại học; khả năng xã hội hóa giáo dục để tạo điều kiện cho HS phát triển Đề án khởi nghiệp.

 

B. GIÁO DỤC PHẨM CHẤT “LỄ PHÉP, THÂN THIỆN, TRUNG THỰC VÀ TRÁCH NHIỆM”

I. Nhiệm vụ cụ thể

1.1. Xây dựng môi trường thân thiện

- Môi trường tự nhiên: Khuôn viên xanh, sạch, đẹp/ khẩu hiệu hợp lý, ý nghĩa, rõ mục tiêu; Lớp học sạch sẽ, thoáng mát; các công trình phụ trợ sạch sẽ, …mỗi nhà trường phải toát nên một nét văn hóa, có tác động mạnh, ấn tượng với bất kỳ một ai bước chân vào cổng trường.

+ Trong khuôn viên trường học phải có bồn hoa, cây xanh được chăm sóc hằng ngày (Mỗi lớp một bồn hoa, chậu hoa, học sinh được chăm sóc sẽ tạo cho các em yêu thiên nhiên và thân thiện trong cuộc sống)

+ Mỗi đơn vị thiết kế tại khu vực Cổng trường pano: “Thông điệp nhà trường”;

+ Khẩu hiệu: “ Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”

+ Sắp xếp, bố trí lại hệ thống Pano, khẩu hiệu hợp lý, đảm bảo tính trực quan có tác động giáo dục;…

Đáp ứng mục tiêu của Đề án 1299: Giai đoạn 2021-2025 có ít nhất 95% số trường học đạt tiêu chuẩn trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện góp phần xây dựng môi trường văn hóa trường học.

* Thân thiện về con người

- Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục; tập trung xây dựng các tiêu chí cụ thể thực hiện đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu của Đề án 1299:  100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là một tấm gương về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa, thực hiện giáo dục nêu gương cho học sinh;

 Không có cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục.

Cụ thể:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ: Trang phục lịch sự phù hợp môi trường sư phạm; tác phong làm việc, ngôn ngữ giao tiếp, ứng xử…( phải quy định rõ trong Quy tắc ứng xử văn hóa )

+ Thầy cô ứng xử với học sinh như thế nào, để thể hiện được sự thân thiện gần gũi mà vẫn giữ được sự uy nghiêm…

+ Giáo viên mặc trang phục như thế nào khi bước lên bục giảng? Mỗi trường cần có một quy định cụ thể (thảo luận kỹ, thống nhất nội dung, Hiệu trưởng quyết định ban hành)

1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện (Hiệu trưởng chủ trì phối hợp CĐ, Đoàn, đội và các GVCN) để xây dựng KH cho từng việc cụ thể. Ví dụ:

- Từng tuần/ từng tháng gắn với một hoạt động giáo dục cụ thể dưới hình thức tự nhiên trong các giờ sinh hoạt 15’, chào cờ đầu tuần, tổ chức các tiểu phẩm, lồng ghép hướng các mục tiêu cần đạt tới vào các hoạt động thực tiễn thật tự nhiên ….

-  Mỗi Giáo viên chủ nhiệm xây dựng một chương trình hoạt động giáo dục của lớp mình, trong đó có sự hợp tác của giáo viên bộ môn, của đoàn, đội; của phụ huynh học sinh…

- Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch cải tiến, đổi mới hoạt động Đoàn, Đội, hướng các nhiệm vụ trong chương trình công tác tới việc giáo dục 4 phẩm chất.

1.3. Tổ chức quán triệt, học tập, bồi dưỡng về nội dung, phương pháp, tổ chức thực hiện cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (thuộc và hiểu bài) để tổ chức giáo dục.

1.4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp với phụ huynh học sinh. Tất cả nội dung, phương pháp, biện pháp giáo dục của nhà trường phụ huynh học sinh phải nắm rõ và hợp tác (thực hiện trong tháng 10/2021)

1.5. Kế hoạch GD của nhà trường phải được gửi cho chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể liên quan để phối hợp.

II. Nội dung Phương pháp giáo dục

1. Giáo dục Lễ phép

- Khái niệm: Là thái độ tôn trọng và đúng mực của người bề dưới đối với người bề trên. Lễ phép là đức tính không thể thiếu để tạo nên nhân cách đẹp ở con người. Người biết lễ phép, khiêm nhường luôn được mọi người yêu quý và dành nhiều thiện cảm. Ông cha ta từ lâu đã luôn đề cao đức tính này, vậy nên mới có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”

- Các biểu hiện “Lễ phép”: Biết “dạ, thưa”; nói lời “cảm ơn”; vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô; Thái độ kính trọng người trên; biết xin lỗi; biết chào hỏi khi gặp người khác;...

* Lễ phép chào hỏi:

+ Tác phong chào hỏi

+ Ngôn ngữ chào hỏi

+ Các tình huống chào hỏi

+ Chào hỏi Ông bà, bố mẹ, anh chị trong gia đình

+ Chào hỏi thầy cô, bạn bè, khách đến trường khi ở trường

+ Chào hỏi giao tiếp khi ra ngoài xã hội: ví dụ các tình huống?

+ Khuyến khích học sinh chào hỏi bạn bè một cách thân thiện bằng Tiếng anh/ gắn với phong trào học và sử dụng ngoại ngữ trong trường học.

Trẻ, học sinh mầm non?

Học sinh tiểu học?

Học sinh THCS, THPT?

2. Giáo dục “Thân thiện”

- Khái niệm: Có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau

- Để giáo dục thân thiện thì điều cần nhất là sự thân thiện từ thầy cô: thân thiện trong sự giúp đỡ, chỉ bảo học sinh; thân thiện ngay cả trong sự phê bình khi học sinh có lỗi, nghiêm khắc nhưng bao dung/ không có và phải loại bỏ hiện tượng trù dập học sinh, ác cảm với học sinh, phải tôn trọng sự khác biệt trong mỗi học sinh.

  Thầy cô không lạnh lùng với học sinh, luôn tạo bầu không khí vui tươi, gần gũi nhưng có sự tôn trọng giữa thầy cô với thầy cô, giữa thầy cô với học sinh và giữa học sinh với học sinh.

- Giáo dục học sinh thân thiện thì không phải bằng bài thuyết giáo mà từ các hoạt động giáo dục thường ngày. Thông hàng loại các hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động từ thiện xã hội…để hình thành tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người.

 3. Giáo dục “Trung thực”

- Khái niệm tính Trung thực: Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.

- Đối với mỗi nhà trường cần xây dựng các quy định cho chính các thầy cô giáo trong giảng dạy, giáo dục học sinh tính trung thực

+ Truyền tải thông tin chính xác

+ Bệnh thành tích, dấu khuyết điểm của lớp, của trò;

+ Trung thực trong tổ chức kiểm tra đánh giá;

+ Trung thực trong tổ chức dạy thêm, học thêm;

 + Công bằng phân minh trong đánh giá học sinh;

 + Ban giám hiệu phải thay đổi cách nhận xét đánh giá học sinh: phê bình, động viên, khuyến khích, theo dõi uốn nắn, giáo dục…

- Từ hành động và việc làm của thầy cô, của nhà trường chúng ta sẽ có được sản phẩm từ học sinh

 + Có môi trường giáo dục an toàn, tài sản của nhà trường và cá nhân không bị thất lạc, mất mát.

+ Học sinh không nói rối, bao che khuyết điểm của mình và của bạn

+ Học sinh không lấy tài sản của nhau, nhặt được của rơi trả người đánh mất.

+ Học sinh thẳng thắn nhận khuyết điểm khi vi phạm.

4. Giáo dục “Trách nhiệm”

- Khái niệm: Trách nhiệm là việc mà mỗi người phải làm và phải có ý thức đối với những việc làm đó; hay được hiểu là sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi của mình, bảo đảm làm đúng đắn, nếu sai trái thì phải chịu phần hậu quả.

Biểu hiện của tinh thần trách nhiệm: Luôn sẵn sàng cố hết sức lực và nhiệt huyết để hoàn thành công việc, dù có khó khăn đến mấy nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành. Kể cả khi phạm lỗi, họ cũng dám đứng ra sửa sai và nhận lỗi. Tập cho mình lòng bao dung, sự vị tha, giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn.

- Nội dung giáo dục cần đạt được.

+ Học sinh có trách nhiệm cao trong các hoạt động tập thể

+ Trong cuộc sống có trách nhiệm với người thân, thầy cô và bạn bè, không để mọi người phải nhắc nhở đối với công việc của mình thực hiện.

+ Trong học tập có trách nhiệm học bài, làm bài được thầy cô giáo

+ Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công

* Lưu ý: Kế hoạch, phương pháp tổ chức giáo dục dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử không có khuôn mẫu cứng nhắc, cần phải có sự theo dõi đánh giá, rút kinh nghiệm một cách hết sức tỷ mỉ, công phu và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp thực tiễn trong từng việc làm cụ thể.

Chú trọng giáo dục hành vi đạo đức để học sinh thấm nhuần trong hành động chứ không buộc phải thực hiện hành vi bởi các quy định, đó chính là cơ sở để chúng ta có thể đạt được kết quả trong xây dựng nét phong cách nổi bật của học sinh tỉnh Thái Nguyên: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

Tuy nhiên, Phải kết hợp giữa giáo dục hình thành phẩm chất với kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. “KỶ CƯƠNG, TÌNH THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM”

III.  MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2021-2022

1. Học sinh ở tất cả các cấp học trong toàn tỉnh cơ bản hình thành phẩm chất Lễ phép, biết vâng lời ông bà, cha, mẹ, thầy cô/ Biết chào hỏi lễ phép/ văn hóa chào hỏi toát nên được đó là kết quả của sự giáo dục có tính hệ thống, đồng bộ.

2. Từ trong khuôn viên đến ngoài cổng trường không còn hiện tượng học sinh nói tục, chửi thề…, không có bạo lực HĐ dưới mọi hình thức.

3. Nét Văn hóa của nhà trường được chính giáo viên, học sinh tự cảm nhận được/ phụ huynh học sinh, xã hội bước đầu nhìn nhận được sự thay đổi và thành quả của ngành GD. Kết thúc năm học cần đánh giá một cách nghiêm túc khách quan những sự chuyển biến của trường mình (kênh đánh giá từ học sinh, giáo viên, phụ huynh)

4. Kết thúc năm học chọn được trong mỗi cấp học 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc là mô hình để lan tỏa trong toàn ngành; chọn được 10 tấm gương học sinh tiêu biểu xuất sắc có sự ảnh hưởng lớn nhất tới sự hình thành phẩm chất đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử của học sinh.

IV. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN

- Mỗi tuần có ít nhất một nội dung đăng trên trang thông tin điện tử và trên trang Fanpages của nhà trường (Mỗi trường thành lập một trang Fanpages về Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử);

- Mỗi tháng một chủ đề: Mỗi tháng chọn một chủ đề hoạt động giáo dục tiêu biểu/ truyền thông trên cổng thông tin điện tử, trên báo, đài địa phương, TW.

- Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa thầy – trò; giữa nhà trường với phụ huynh ít nhất 01 cuộc/năm học;

- Chia sẻ thông tin về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trên trang Fanpages (Địa chỉ: Phongcttt.sgdtn……..); Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT (thainguyen.edu.vn), tại chuyên mục: Giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử.

 


Tác giả: Chính trị tư tưởng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết