Saturday, 29/01/2022 - 07:32|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-giao-duc-mam-non" title="Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học</a>

Thái Nguyên tổ chức tập huấn chương trình dự án “Học thông qua Chơi” cho Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp tiểu học

Dự án Lồng ghép Học thông qua Chơi cho học sinh tiểu học (iPLAY Việt Nam) chính thức được triển khai từ 2020 với sự hợp tác của tổ chức VVOB Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào tạo. Dự án hướng tới cải thiện kĩ năng phát triển toàn diện cho học sinh tiểu ...