Thursday, 09/07/2020 - 10:51|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Cấp học Mầm non Thái Nguyên - Tập huấn trực tuyến về Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non

Sáng ngày 04/6/2020 tại Tòa nhà Viettel - thành phố Thái Nguyên, thực hiện Công văn số 1006/SGDĐT-GDMN ngày 27/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên về việc tập huấn Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-giao-duc-mam-non" title="Phòng Giáo dục Mầm non" rel="dofollow">Phòng Giáo dục Mầm non</a>

Ngôi trường đáp ứng nguyện vọng của nhân dân

Đồng Quang là một phường lớn của Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Trong suốt thời gian dài kể từ khi thành lập (1985), Phường Đồng Quang chưa có trường mầm non; phần lớn các hộ gia đình đều cho con đi học tại các trường mầm non thuộc các ...