Sunday, 26/09/2021 - 12:40|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-giao-duc-mam-non" title="Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học</a>

KỲ VỌNG VÀO CHÍNH SÁCH MỚI

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 100 cơ sở giáo dục mầm non địa bàn gần khu công nghiệp, trong đó, có 65 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Theo đó, từ ngày 1-11/2020, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-giao-duc-mam-non" title="Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học</a>

Trung thu yêu thương

Được sự quan tâm đặc biệt của các cấp/ ngành dành cho các bé mầm non, trong 02 ngày (25/9 và 29/9/2020) đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho các bé Trường Mầm non Quy Kỳ (Định Hóa) và Trường Mầm non Hợp Tiến (Đồng Hỷ) nhân ...