Sunday, 02/10/2022 - 19:53|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Chiều ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương đã tổ chức họp thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 3. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên thuộc Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh.

Các thành viên Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương đã thảo luận, đánh giá Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 3 theo tiêu chí  tại  Điều 3, Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thành viên Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương thảo luận, đánh giá bộ tài liệu tại cuộc họp.

 

Các ý kiến đánh giá Tài liệu đảm bảo tính chính xác, giá trị khoa học, giá trị lịch sử, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tài liệu đã được đầu tư biên soạn xây dựng theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến nội dung giáo dục địa phương được cập nhật và phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung giáo dục địa phương.

Tuy vậy, Ban biên soạn cần điều chỉnh một số từ ngữ chỉ địa danh; điều chỉnh một số chú thích của một số bài học để đảm bảo tính chính xác.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định; bảo đảm công khai, minh bạch. Các thành viên Hội đồng đều thống nhất tài liệu đạt yêu cầu nhưng cần tiếp thu điều chỉnh các ý kiến góp ý của  thành viên Hội đồng để hoàn thiện tài liệu kịp thời phục vụ cho năm học 2022-2023.


Tác giả: Trịnh Thị Minh Hảo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết