Tuesday, 06/12/2022 - 03:39|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Công bố điểm kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Công bố điểm kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày đăng: (25/07/2021)   Lượt xem: 85200
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên sẽ công bố điểm thi chính thức, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 26/7/2021...