Tuesday, 28/01/2020 - 07:11|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu phong trào đổi mới sáng tạo, ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học

Đây là đánh giá của Cục Công nghệ thông tin - BỘ GDĐT và Ban tổ chức Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 (Education Exchange – gọi tắt là E2 Việt Nam) trên cơ sở kết quả tham dự Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-khao-thi-va-kdgdcl" title="Phòng Khảo thí và KĐGDCL" rel="dofollow">Phòng Khảo thí và KĐGDCL</a>

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng ngành giáo dục nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019

Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), sáng 20-11, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học tỉnh.
<a href="/tin-tuc-su-kien/phong-khao-thi-va-kdgdcl" title="Phòng Khảo thí và KĐGDCL" rel="dofollow">Phòng Khảo thí và KĐGDCL</a>

Khai mạc Giải Thể thao Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhằm rèn luyện sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong công việc cho cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng 37 năm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam ...