Ngày 01/10/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thanh tra, pháp chế năm học 2019-2020