Tuesday, 28/01/2020 - 08:49|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh" title="Thi và tuyển sinh" rel="dofollow">Thi và tuyển sinh</a>

Công bố Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

(Moet.edu) – Chiều 31/01, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.
<a href="/tin-tuc-su-kien/thi-va-tuyen-sinh" title="Thi và tuyển sinh" rel="dofollow">Thi và tuyển sinh</a>

Công bố Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

(Moet.edu) – Chiều 31/01, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.