Tuesday, 06/12/2022 - 03:49|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Các đơn vị trường học trên toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa trường học

Các đơn vị trường học trên toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa trường học

Ngày đăng: (22/11/2021)   Lượt xem: 1666
Thực hiện Kế hoạch số 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021 của Sở GDĐT về kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai ...
Xây dựng môi trường thân thiện, giáo dục văn hóa học đường

Xây dựng môi trường thân thiện, giáo dục văn hóa học đường

Ngày đăng: (01/11/2021)   Lượt xem: 1681
Bước vào năm học 2021-2022 các đơn vị trường học trong toàn ngành đã tích cực tổ chức nhiều hạt động giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử nhằm hình thành các phẩm chất "Lễ phép, thân thiện, trung thực và ...
Xây dựng mái trường trở thành ngôi nhà hạnh phúc

Xây dựng mái trường trở thành ngôi nhà hạnh phúc

Ngày đăng: (10/10/2021)   Lượt xem: 446
 "Xây dựng mái trường trở thành ngôi nhà hạnh phúc" là tiêu đề bài viết được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại ngày 29/9/2021 Thầy cô giáo thấu hiểu học trò hơn nữa, nhà trường và gia đình gắn kết ...