Saturday, 29/01/2022 - 07:54|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/thoi-su" title="Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử" rel="dofollow">Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử</a>

Các đơn vị trường học trên toàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa trường học

Thực hiện Kế hoạch số 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021 của Sở GDĐT về kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025, ngay trong thời gian đầu năm học ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/thoi-su" title="Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử" rel="dofollow">Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử</a>

Trường THPT Lương Ngọc Quyến tích cực tổ chức nội dung hoạt động Giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025, Sáng ngày ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/thoi-su" title="Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử" rel="dofollow">Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử</a>

Xây dựng mái trường trở thành ngôi nhà hạnh phúc

 "Xây dựng mái trường trở thành ngôi nhà hạnh phúc" là tiêu đề bài viết được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại ngày 29/9/2021 Thầy cô giáo thấu hiểu học trò hơn nữa, nhà trường và gia đình gắn kết đồng hành chặt chẽ hơn nữa, đó là cách mà nhiều ...