Thursday, 30/06/2022 - 23:24|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Không đỗ lớp 10 công lập: Vẫn còn cơ hội cho học sinh

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao cho các trường THPT trong toàn tỉnh tuyển sinh 12.980 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. Như vậy, sẽ có khoảng 3.600 học sinh không có được “tấm vé” vào học các trường công lập. Sau khi ...