Saturday, 28/05/2022 - 09:12|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo quyết định tiếp nhận công chức

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 29/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thái; Quyết định số 414/QĐ-SNV, ngày 23/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Nguyễn Việt Dũng; Quyết định số 438/QĐ-SNV, ngày 23/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Lê Đình Ngọc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Quyết định tiếp nhận công chức vào làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01 tháng 4 năm 2022. Cụ thể:

1. Quyết định số 166/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2022, tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Lê Đình Ngọc (SĐT: 0911236828 ) làm việc tại phòng Tổ chức Hành chính.

2. Quyết định số 168/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2022, tiếp nhận và phân công công tác đối với ông Nguyễn Việt Dũng (SĐT: 0979596885) làm việc tại phòng Chính trị, tư tưởng và Pháp chế.

3. Quyết định số 268/QĐ-SGDĐT ngày 30/3/2022 về tiếp nhận và phân công công tác đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thái (SĐT: 0915908885) làm việc tại phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết