Friday, 22/10/2021 - 07:52|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Văn bản liên quan

Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo và dự toán NSNN lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực