Wednesday, 30/11/2022 - 15:04|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Nghị quyết và Quyết định của HĐND, UBND về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường PTDTNT thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày ban hành:
30/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực