Sunday, 20/09/2020 - 10:51|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Văn bản liên quan
THÔNG BÁO: Triệu tập viên chức kiểm tra sát hạch trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II giáo viên mầm non công lập tỉnh Thái Nguyên năm 2018
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG BÁOTriệu tập viên chức kiểm tra sát hạch trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II giáo viên tiểu học công lập tỉnh Thái Nguyên năm 2018
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực