Saturday, 28/05/2022 - 08:40|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
31/01/2021
Ngày hiệu lực:
31/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

công khai thông tin điều động

Ngày ban hành:
04/01/2019
Ngày hiệu lực:
04/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực