Wednesday, 21/10/2020 - 00:15|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Văn bản liên quan

công khai quy hoạch năm 2019

Ngày ban hành:
20/06/2019
Ngày hiệu lực:
20/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực