Tuesday, 06/12/2022 - 04:35|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Bội
Chuyên viên Nguyễn Văn Bội
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục tiểu học