Tuesday, 06/12/2022 - 05:10|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng Trần Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách