Tuesday, 06/12/2022 - 03:54|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thúy Hồng
Trưởng phòng Phạm Thị Thúy Hồng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0386416989
Email thuyhongpt.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách