Saturday, 02/12/2023 - 12:57|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Lập
Phó Trưởng phòng Nguyễn Quang Lập
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0984604558
Email lapnq.so@thainguyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách