Tuesday, 06/12/2022 - 05:14|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Chuyên viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0835757007
Email nguyenle2701@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục mầm non