Tuesday, 06/12/2022 - 05:19|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thông tin chi tiết:
Trịnh Thị Minh Hảo
Chuyên viên Trịnh Thị Minh Hảo
Ngày tháng năm sinh 23/10/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0982958752
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách