Saturday, 02/12/2023 - 13:20|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Văn Duẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919828178
  • Email:
   duannv.so@thainguyen.edu.vn
 • Đồng Thái Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lamdt.so@thainguyen.edu.vn
 • Ninh Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên chính
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0978666212
  • Email:
   vanntt.so@thainguyen.edu.vn